Vanzelfsprekendheden werden onderuit gehaald en..dat op een inspirerende manier waardoor mensen gaan nadenken... Johan heeft flair; hij is er in geslaagd om op een plezierige manier aan de orde te stellen dat gezondheid geen vrije keuze is. Hij heeft ons geprikkeld om de vraag wat dat moet betekenen voor de opdrachten van de GGD te gaan bespreken.

Wim van Hest, GGD Brabant-ZO

2015-12-29T14:49:43+01:00

Wim van Hest, GGD Brabant-ZO