Wat schreef ik?


SRE Conferentie Dementie NabijIk ben vooral van het gesproken woord. Al schrijf ik ook met plezier.

 

Ruimte voor belang? Normatieve professionalisering in een kennisinstituut
In: Praktijken van normatieve professionalisering (383-97), 2013

Goed bemoeien – Ethiek en filosofie van en in preventie
In: Preventie en gezondheid in Vlaanderen doorgelicht (148-65), 2012

Autonomie – Volksgezondheid 1-0 ?
In: TSG Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen (89,5:245-6), 2011

Duurzaamheid – Tussen schaarste en overvloed?
In: Wijsgerig Perspectief (49,1:14ev), 2010

Gezondheid, van gift tot plicht?
In: TSG Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen (84,7:375-6), 2006

Met mijn deelneming – Retoriek en politiek van participatie
In: Kennis-vragen in de polder. Jaarboek KennisSamenleving, 2005

Van onzekerheid weg denken.
In: Niet bang voor onzekerheid (hoofdstuk 6, 61-71). RMNO, 2004