Archieven: Testimonials


Ik heb meermalen ervaren dat organisatiereflectiegesprekken met Johan leidden tot een andere en ruimere blik op mijn organisatie en mijn eigen manier van optreden.


Ogenschijnlijk met een groot gemak gebracht, maar zeker goed doordacht – en dat is een combinatie die werkt.


Johan kan anderen ertoe brengen problemen op een frisse manier te benaderen.
Johan liet ons tijdens onze visieontwikkelingsbijeenkomst op inspirerende wijze op een andere manier kijken.


Zijn verhaal werd nog lang door de deelnemers besproken. Een interessante spreker.In een stakeholderdialoog deed Johan scherpe observaties en gaf een ander geluid binnen de zaal met bankiers en mensen uit het bedrijfsleven.


Beeldende, uitdagende bijdrage, die het publiek duidelijk prikkelde en de hersens deed kraken!


Voor innovatie en vernieuwingsprocessen kan Johan een stimulerende rol spelen.Johan heeft flair; hij is er in geslaagd om op een plezierige manier aan de orde te stellen dat gezondheid geen vrije keuze is.