Over mij als… mee- en tegendenker


Johan liet ons tijdens onze visieontwikkelingsbijeenkomst op inspirerende wijze op een andere manier naar de ontwikkelingen in de zorg te kijken. Dit deed hij deskundig, kritisch en met humor.

Frowine den Oudendammer, HSLeiden

2016-03-24T18:15:20+01:00

Frowine den Oudendammer, HSLeiden

Johan liet ons tijdens onze visieontwikkelingsbijeenkomst op inspirerende wijze op een andere manier naar de ontwikkelingen in de zorg te kijken. Dit deed hij deskundig, kritisch en met humor.

Johan Melse maakt zijn merknaam mee- en tegendenker waar. Enerzijds schroomt hij niet zijn eigen positie in te nemen of zelfs advocaat van de duivel te spelen. Anderzijds maakt hij, met filosofische distantie, aannames van argumentaties expliciet en onderzoekt hij betekenissen van (morele) kernbegrippen.

Koen Dortmans, CSG Nijmegen

2016-02-03T10:32:55+01:00

Koen Dortmans, CSG Nijmegen

Johan Melse maakt zijn merknaam mee- en tegendenker waar. Enerzijds schroomt hij niet zijn eigen positie in te nemen of zelfs advocaat van de duivel te spelen. Anderzijds maakt hij, met filosofische distantie, aannames van argumentaties expliciet en onderzoekt hij betekenissen van (morele) kernbegrippen.

Johan heb ik leren kennen als iemand die aangenaam irritant kan zijn. Hij houdt je scherp, organiseert tegenspraak en zorgt op die manier voor dat je over je eigen schaduw heen kan springen. Hij neemt geen genoegen met open deuren en weet gesloten deuren open te krijgen! Voor innovatie en vernieuwingsprocessen kan Johan een stimulerende rol spelen.

Laurent de Vries, GGD-Nl

2015-12-29T14:52:37+01:00

Laurent de Vries, GGD-Nl

Johan heb ik leren kennen als iemand die aangenaam irritant kan zijn. Hij houdt je scherp, organiseert tegenspraak en zorgt op die manier voor dat je over je eigen schaduw heen kan springen. Hij neemt geen genoegen met open deuren en weet gesloten deuren open te krijgen! Voor innovatie en vernieuwingsprocessen kan Johan een stimulerende rol spelen.

Johan heeft ons, na een dag geobserveerd te hebben tijdens een symposium, een zowel serieuze als humoristische over­peinzing gegeven aan het eind van de dag. Met een luchtige ondertoon werden wij om ‘de oren geslagen’ met onze blinde vlekken en (kleine) tekortkomingen. Echter die op zich wel weer voer tot verder overpeinzen gaven. Ogenschijnlijk met een groot gemak gebracht, maar zeker goed doordacht en dat is een combinatie die werkt.

Judith Oostendorp, GGD-Nl

2016-03-24T18:16:01+01:00

Judith Oostendorp, GGD-Nl

Johan heeft ons, na een dag geobserveerd te hebben tijdens een symposium, een zowel serieuze als humoristische over­peinzing gegeven aan het eind van de dag. Met een luchtige ondertoon werden wij om ‘de oren geslagen’ met onze blinde vlekken en (kleine) tekortkomingen. Echter die op zich wel weer voer tot verder overpeinzen gaven. Ogenschijnlijk met een groot gemak gebracht, maar zeker goed doordacht en dat is een combinatie die werkt.

Vanzelfsprekendheden werden onderuit gehaald en..dat op een inspirerende manier waardoor mensen gaan nadenken... Johan heeft flair; hij is er in geslaagd om op een plezierige manier aan de orde te stellen dat gezondheid geen vrije keuze is. Hij heeft ons geprikkeld om de vraag wat dat moet betekenen voor de opdrachten van de GGD te gaan bespreken.

Wim van Hest, GGD Brabant-ZO

2016-03-24T18:02:34+01:00

Wim van Hest, GGD Brabant-ZO

Vanzelfsprekendheden werden onderuit gehaald en..dat op een inspirerende manier waardoor mensen gaan nadenken... Johan heeft flair; hij is er in geslaagd om op een plezierige manier aan de orde te stellen dat gezondheid geen vrije keuze is. Hij heeft ons geprikkeld om de vraag wat dat moet betekenen voor de opdrachten van de GGD te gaan bespreken.

Ik was blij met jouw optreden! Gaf even een fijne andere kleur aan het geheel en ‘t was zeker fijn om samen te werken. Ik hou je op mijn lijstje als goede spreker.

Marijke Meester, Meester Ontwerpers

2016-03-24T18:01:46+01:00

Marijke Meester, Meester Ontwerpers

Ik was blij met jouw optreden! Gaf even een fijne andere kleur aan het geheel en ‘t was zeker fijn om samen te werken. Ik hou je op mijn lijstje als goede spreker.

Ik heb met Johan uiteenlopende ‘organisatiereflectiegesprekken’ gevoerd over diverse aspecten van de organisatie. Een breed scala aan onderwerpen passeerde daarbij de revue, waaronder cultuur en organisatiestructuur, maar ook persoonlijke aspecten van leidinggeven. Ik heb meermalen ervaren dat dit leidde tot een andere en ruimere blik op mijn organisatie en mijn eigen manier van optreden.

Henriëtte Treurniet, RIVM

2016-03-24T18:16:33+01:00

Henriëtte Treurniet, RIVM

Ik heb met Johan uiteenlopende ‘organisatiereflectiegesprekken’ gevoerd over diverse aspecten van de organisatie. Een breed scala aan onderwerpen passeerde daarbij de revue, waaronder cultuur en organisatiestructuur, maar ook persoonlijke aspecten van leidinggeven. Ik heb meermalen ervaren dat dit leidde tot een andere en ruimere blik op mijn organisatie en mijn eigen manier van optreden.

Beeldende, uitdagende bijdrage, die het publiek duidelijk prikkelde en de hersens deed kraken! Wij zien deze mee- en tegendenker ook als een aanwinst voor onze opleiding.

Margreet Swagerman, TNO -JGZ

2016-03-24T18:03:41+01:00

Margreet Swagerman, TNO -JGZ

Beeldende, uitdagende bijdrage, die het publiek duidelijk prikkelde en de hersens deed kraken! Wij zien deze mee- en tegendenker ook als een aanwinst voor onze opleiding.

Johan liet de aanwezige zorgprofessionals met dezelfde ogen anders naar de volksgezondheid kijken. Zijn verhaal werd nog lang door de deelnemers besproken. Een interessante spreker.

Frank Hazeleger, GGD Amsterdam

2016-03-24T18:14:44+01:00

Frank Hazeleger, GGD Amsterdam

Johan liet de aanwezige zorgprofessionals met dezelfde ogen anders naar de volksgezondheid kijken. Zijn verhaal werd nog lang door de deelnemers besproken. Een interessante spreker.

Johan kan door zijn manier van vragen stellen routineuze antwoorden aan de kaak stellen, en zo anderen ertoe brengen problemen op een frisse manier te benaderen.

Prof. dr. Tsjalling Swierstra, UMaastricht

2015-12-29T14:51:30+01:00

Prof. dr. Tsjalling Swierstra, UMaastricht

Johan kan door zijn manier van vragen stellen routineuze antwoorden aan de kaak stellen, en zo anderen ertoe brengen problemen op een frisse manier te benaderen.

Johan maakt zijn naam als mee- en tegendenker zeker waar. Samenwerken met was erg plezierig. In een stakeholderdialoog over duurzaamheid bij een systeembank deed Johan scherpe observaties en gaf een ander geluid binnen de zaal met bankiers en mensen uit het bedrijfsleven.

Vicky van Heck, VBDO

2016-03-24T18:14:06+01:00

Vicky van Heck, VBDO

Johan maakt zijn naam als mee- en tegendenker zeker waar. Samenwerken met was erg plezierig. In een stakeholderdialoog over duurzaamheid bij een systeembank deed Johan scherpe observaties en gaf een ander geluid binnen de zaal met bankiers en mensen uit het bedrijfsleven.